Bc. Dominika Galliková

Bakalářská práce

Vybrané aspekty bankového marketingu v podmienkach SR - Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Some Aspects of Bank Marketing in Slovakia - Customer Relationship management
Abstract:
Bachelor thesis "Some aspects of bank marketing in Slovakia - Customer Relationship Management" deals with the theoretical consideration of bank marketing,strategy and management of customer relationships. The theoretical part is to give acomprehensive description of bank marketing. The analytical part is dedicated to measuring customer satisfaction with the services the bank offers and the staff. …více
Abstract:
Bakalárska práca „Vybrané aspekty bankového marketingu v podmienkach SR – Riadenie vzťahov so zákazníkmi“ venuje v teoretickej časti pozornosť bankovému marketingu, jeho stratégiám a riadeniu vzťahov so zákazníkmi. Cieľom teoretickej časti je podať komplexnú charakteristiku bankového marketingu. Analytická časť je venovaná meraniu spokojnosti zákazníkov so službami, ktoré banka ponúka a s prístupom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Eva Poliačiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management