Jan Žemlička

Bakalářská práce

Does risk matter for Monetary policy? An evidence from small open economy model

Význam rizika pro měnovou politiku. Případ malé otevřené ekonomiky
Anotace:
Centrální banky v současnosti používají k řešení svých makroekonomických modelů linearizační metodu. Linearizace bohužel vede k opomenutí vlivu rizika na rozhodování firem a domácností, které se tudíž v linearizovaném modelu chovají jako kdyby nečelili nejistotě ohledně budoucího vývoje. Linearizovaný model tak abstrahuje od opatrnostních úspor, rizikové prémie a dalších efektů „sebepojišťovaních“ …více
Abstract:
Today, central banks use linearization techniques to solve their workhorse macroeconomic models. Unfortunately, linearization neglects the role of risk in economic decisions with implies, that households and firms in these models behave as if there were no uncertainty about the future. Linearized model hence abstracts from precautionary savings, risk premia and other results of “self-insurance” of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Aleš Maršál
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77149