Dominika JURKOVÁ

Bakalářská práce

Zkušenosti žáků základních škol s alkoholem v období pubescence.

Experience of primary school pupils with alcohol during pubescence.
Anotace:
Téma bakalářské práce je "Zkušenosti žáků základních škol s alkoholem v období pubescence". Cílem práce je zhodnocení výstupů výzkumu žáků základních škol v Litoměřicích, které by měly zmapovat situaci užívání alkoholu u dětí v období pubescence a zároveň by měly zjistit, zda má rozvod rodičů vliv na konzumaci alkoholu u žáků základních škol v Litoměřicích. Podrobně se zabýváme vyhodnocením jednotlivých …více
Abstract:
Topic of the bachelor's thesis is "Elementary school pupils' experience with alcohol usage during puberty period". Aim of the thesis is to analyze survey data of elementary school pupils' in Litoměřice that should evaluate alocohol usage of children during puberty period and at the same time to find out whether parental divorce impacts alcohol usage of elementary school pupils' in Litoměřice. Thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Petrů

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURKOVÁ, Dominika. Zkušenosti žáků základních škol s alkoholem v období pubescence.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce