Bc. Michaela Pšeničková

Diplomová práce

Aplikace Obecného nařízení na ochranu osobních údajů v podnikové praxi

Anotace:
Práce se zabývá Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a definicí dopadů a nutných opatření ve vybrané firmě. Dále jsou v práci definovány vybrané pojmy týkající se zpracování osobních údajů a základní změny, které oproti stávající legislativě Obecné nařízení přinese.
Abstract:
The thesis focuses on the General Data Protection Regulation and defines potential impacts and necessary measures to be taken by a selected company. Furthermore, the thesis defines fundamental concepts of personal data processing and core changes to legislation introduced by the General Data Protection Regulation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pšeničková, Michaela. Aplikace Obecného nařízení na ochranu osobních údajů v podnikové praxi. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní