Mgr. Markéta Petrášová

Bakalářská práce

Proměna role umělce ve společnosti v průběhu pěti set let

Transformation of the role of the artist in society over five hundred years
Anotace:
Bakalářská diplomová práce pojednává o roli umělce ve společnosti a její proměně za posledních pět set let. Úkolem popisné části práce je představit roli umělce ve společnosti v průběhu dějin. Analytická část práce se věnuje analýze shod a rozdílů v roli umělce v období italské renesance a ve 20. století. Zjištění budou vycházet z textů Giorgia Vasariho a Paula Johnsona. Cílem práce je zodpovědět otázku …více
Abstract:
The bachelor thesis discusses the social role of artists and its changes over the last five thousand years. The descriptive part portrays the role of an artist in society during the history. The analytical part focuses on the analysis of similarities and differences regarding the roles of the Italian Renaissance artists and the 20th century's artists. The findings are based on texts by Giorgio Vasari …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta