Bc. Eliška Steinerová

Diplomová práce

Kulturní a společenské role vína

Cultural and Social Role of Wine
Anotace:
Tato diplomová práce řeší kulturní a společenskou roli vína, obecné a základní informace o víně, jeho historii a dále kulturní akce s ním spojené. Práce je rozdělena na tři části: teoreticko-metodologickou, analytickou a návrhovou. Cílem práce bylo identifikovat generační rozdíly ve vnímání kulturní a společenské role vína, jeho konzumaci a hodnoty s tím spojené. Na začátku byly stanoveny čtyři výzkumné …více
Abstract:
This diploma thesis deals with cultural and social role of wine, general and basic information about wine, its history and the cultural events related to wine. The work is divided into three parts: theoretical-methodological, analytical and solution proposal part. The aim of the work was to identify generational differences in the perception of the cultural and social role of wine, its consumption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/i6g5l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management hotelnictví a lázeňství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.