Bc. Lenka Ježová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po traumatech na horních končetinách

Medical-rehabilitation plan and procedure after traumatic injuries of upper limbs
Abstract:
The bachelor thesis describes the issue of medical-rehabilitation plan and procedures after injuries of the upper limbs. The general part contains an anatomy of upper limb, a description of different types of injuries on the upper limb, the pathological anatomy and physiology, diagnosis and therapy. The special section describes comprehensive medical rehabilitation. The practical part applies theoretical …více
Abstract:
Bakalárska práca opisuje problematiku liečebne-rehabilitačného plánu a postupu po úrazoch na horných končatinách. Všeobecná časť obsahuje anatómiu hornej končatiny, popis úrazov na hornej končatine, patologickú anatómiu a fyziológiu, diagnostiku a terapiu. Špeciálna časť obsahuje popis komplexnej liečebnej rehabilitácie pri danej problematike. V praktickej časti sú poznatky aplikované na pacienta s …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Horáčková
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta