Theses 

Úloha návaznosti výuky v procesu rozvoje komunikativní kompetence českých žáků základní školy se zřetelem k výslovnosti angličtiny – Mgr. Kateřina ŠTEKLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina ŠTEKLOVÁ

Disertační práce

Úloha návaznosti výuky v procesu rozvoje komunikativní kompetence českých žáků základní školy se zřetelem k výslovnosti angličtiny

The role of continuity in the process of developing communicative competence of primary school pupils in English with the focus on pronunciation

Anotace: Disertační práce se zaměřuje na úlohu návaznosti výuky angličtiny od předškolního jazykového vzdělávání v procesu rozvoje komunikativní kompetence žáků základní školy v tomto jazyce se zřetelem k výslovnosti angličtiny. Zaměřuje se též na úlohu předškolního jazykového vzdělávání v daném procesu. Teoretická část práce prezentuje výuku výslovnosti v historii didaktiky angličtiny a současný přístup k této problematice. Ve vzdělávacích programech České republiky práce hledá systémové změny v zavádění předškolního jazykového vzdělávání a povinné výuky cizích jazyků a v přístupu k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Jazyková komunikativní kompetence je uvedena ve vzájemnou souvislost s klíčovou kompetencí komunikativní, a to jako nástroj umožňující její zlepšování Empirický výzkum testuje existenci kladného vlivu předškolního jazykového vzdělávání v angličtině na kvalitu výslovnosti žáků pěti základních škol v Ústeckém kraji a dále hledá vzájemný vztah mezi výsledky hodnocení výslovnosti a návazností předškolního jazykového vzdělávání na výuku angličtiny v 1. a 2. třídě základní školy. Výslovnost byla testována u mladších žáků základních škol ve 3. třídě a u starších žáků v bodě ukončení základní školy, v 9. třídě, kdy byl zjištěn stav jejich výslovnosti angličtiny.

Abstract: This dissertation deals with the impact of continual English language learning from the pre-primary age of the pupils on the development of the pupils´ communicative competence in this language with the main focus on their prununciation skills. A necessary prerequisite of the development of communicative competence during English language lessons is mastering the language on the level that enables communication. Correct pronunciation forms a base of the language code. The theoretical part of the dissertation focuses on various approaches to pronunciation teaching in English methodology and also on the current approach to this topic. The systemic change in the grade when foreign language learning becomes compulsory is being sought within past and current educational programmes of the Czech Republic. Great attention is also paid to the development of pupils´ key competencies concept. Communicative competence is put in connection with key communicative competence as a tool enabling its successful development. The research tests whether pre-primary language teaching influences the quality of pupils´ pronunciation at five basic schools in the region of Ústí nad Labem. The research project also seeks possible connection between the pronunciation assessment and the continuity of English language teaching. English pronunciation was tested in two age groups of pupils: 3rd graders and 9th graders. Each age group was divided into 3 sections according to the history of their English language learning and according to its continuity in their lower primary school age. Quantitative methods are used for statistic data processing and qualitative methods are used to seek a complex picture of the pedagogical reality in this issue.

Klíčová slova: předškolní jazykové vzdělávání, výuka cizích jazyků na 1. stupni základní školy, výslovnost v angličtině, komunikativní kompetence, segmentální zvukové prostředky, suprasegmentální zvukové prostředky, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, povinná výuka cizího jazyka, výuka angličtiny návaznost výuky cizího/anglického jazyka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2012
  • Zveřejnit od: 18. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 3. 2013

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.10.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 10. 2012 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠTEKLOVÁ, Kateřina. Úloha návaznosti výuky v procesu rozvoje komunikativní kompetence českých žáků základní školy se zřetelem k výslovnosti angličtiny. Olomouc, 2012. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 12. 2017 02:27, 51. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz