Martin Kadubec

Bachelor's thesis

Druhové složení vegetace vinic v ekologickém a konvenčním režimu pěstování

Species composition of vineyard vegetation in organic and conventional cultivation regime
Anotácia:
Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace na ekologické a konvenční vinici. Pozorování bylo prováděno na dvou vinicích, které se nacházely ve stejné viniční trati. Pozorování bylo provedeno desetkrát na každé vinici. Vyhodnocení vegetace na stanovišti bylo prováděno pomocí fytocenologických snímků. Hodnocení probíhalo v roce 2020 na jaře, v létě a na podzim. Dále byly výsledky statisticky …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the species structure of vegetation in organic and conventional vineyards. The observation was carried out on two separate vineyards located in the same vineyard route. Observations were made ten times in each vineyard. Vegetation was evaluated via phytocenological images Evaluation. The evaluation period was in spring, summer and autumn of 2020. Observation was …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Bachelor programme / odbor:
Agrobiology / General Agriculture

Práce na příbuzné téma