Blanka RICHTEROVÁ

Bakalářská práce

Role OSN při nastolování agendy mezinárodní politiky

The Role of the United Nations in establishing the agenda of international politics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rolí OSN v nastolování témat do mezinárodní politiky. Cílem této bakalářské práce je zjistit, která environmentální témata a jakým způsobem se OSN podařilo nastolit do agendy mezinárodní politiky od 60. let minulého století až do roku 2015.V první části práce definuji koncept agenda-setting a nastolování témat v mezinárodních organizacích. V druhé určím důležitost orgánů …více
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is to find processes how United nation can sett an environmental agenda to international politics. In the first chapter I examine the general processes of agenda-setting and the processes within international organization. In second chapter I define how important is UN bodies and programs and NGOs in the process of agenda setting in international politics. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTEROVÁ, Blanka. Role OSN při nastolování agendy mezinárodní politiky. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/