Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Disertační práce

Skici ze současné estetické výchovy: Termín, kontext, praxe a teorie

Sketeches of the Current Aesthetics Education: Definition, Context, Theory and Practice
Anotace:
Text je koncipován jako pomyslný náčrtník, který se snaží postihnout současnou estetickou výchovu ze čtyř různých úhlů. První skica je věnována pojmu estetická výchova, druhá pak představuje čtyři rozdílné teoretické přístupy k estetické výchově - estetickou výchovu pojímanou jako chrám, galerii, wellness centrum a sanatorium. Druhá část druhé skici je věnována kontextu estetické výchovy z pohledu …více
Abstract:
Text is conceived as an imaginary sketchbook which tries to cover contemporary aesthetic education from four different angles. The first sketch is devoted to the term of aesthetic education, the second sketch portrays four important theoretical approaches to aesthetic education - it presents aesthetic education as a temple, as a gallery, as a wellness centre and finally as a sanatorium. Second half …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 4. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: prof. PhDr. Silva Macková, doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta