Přemysl FIALA

Bachelor's thesis

Hrubý domácí produkt české republiky v letech 1995-2009.

Gross domestic product of the Czech Republic within the period 1995-2009.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá Hrubým domácím produktem České republiky. V první části se zabývám ekonomickou teorií. Rozebírám jednotlivé složky, metody výpočtu a metody mezinárodního srovnávání. V druhé části se zabývám teorií statistickou. Číselné řady a indexy jsou důležitým aparátem pro správné čtení a prezentaci naměřených hodnot. Ve třetí části se zabývám HDP a jinými makroekonomickými ukazateli …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with Gross domestic product of the Czech republic. In the first part I focus on economic theory. I am analysing single components, methods of measurement and international comparation. In second part I am dealing with statistic theory. Numeric lines, indexes are important part for right reading and presentation measured values. The third part deals with GDP and others macroeconomic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2011
Accessible from:: 22. 8. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavla Divišová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIALA, Přemysl. Hrubý domácí produkt české republiky v letech 1995-2009.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická