Mgr. Jan Škuta

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje turismu ve vybraném regionu České republiky

Possibilities of the Development of Tourism in a Selected Region of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá turismem v turistické oblasti Beskydy – Valašsko. Obsahuje teoretickou část, ve které je obecně popsán turismus a praktickou část, která obsahuje popis a rozbor regionu, SWOT analýzu s následujícími strategiemi rozvoje, anketu a marketingový mix zaměřený na turistický produkt Nordic walkingového zájezdu pro seniory.
Abstract:
The topic of the thesis is tourism in the tourist region of Beskyds – Wallachia. The thesis has two parts, the theoretical one, where I generally describe tourism and the practical one, where I describe and analyze the current state of tourism in the region, then I make a SWOT analysis followed with the strategies of the development, the survey and the marketing mix which focuses on the product Nordic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Vychodilová
  • Oponent: PaedDr. Hana Vrtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií