Nikola Kameníková

Bakalářská práce

A Competitiveness Analysis of a Czech Shopping Centre

A Competitiveness Analysis of a Czech Shopping Centre
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti českého obchodního centra ve Zlíně a následný návrh na udržení či zlepšení jeho pozice na trhu. Práce je rozdělena na 2 části. V teoretické části práce je podrobně vysvětlena terminologie týkající se problematiky konkurenceschopnosti například interní a externí analýza podniku, s tím související analýzy či nové marketingové trendy …více
Abstract:
The main aim of this bachelor's thesis is an analysis of competitiveness of a Czech shopping centre in Zlín and subsequent suggestion on maintaining or improving its position on the market. This thesis is divided into 2 sections. The first part is theoretical where terminology of competitiveness is explained in detail for example internal and external analysis, another related analysis to competitiveness …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kameníková, Nikola. A Competitiveness Analysis of a Czech Shopping Centre. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi