Theses 

A Competitiveness Analysis of a Czech Shopping Centre – Nikola Kameníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Nikola Kameníková

Bakalářská práce

A Competitiveness Analysis of a Czech Shopping Centre

A Competitiveness Analysis of a Czech Shopping Centre

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti českého obchodního centra ve Zlíně a následný návrh na udržení či zlepšení jeho pozice na trhu. Práce je rozdělena na 2 části. V teoretické části práce je podrobně vysvětlena terminologie týkající se problematiky konkurenceschopnosti například interní a externí analýza podniku, s tím související analýzy či nové marketingové trendy obchodních center. V praktické části dochází k samotné analýze konkurenceschopnosti obchodního centra s využitím Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, Benchmarkingu, PESTE analýzy, IFE a EFE matice a SWOT analýzy. Součástí praktické části je také dotazník podrobený více než 200 respondentskými odpovědmi. Výsledky analýz a dotazníku slouží jako návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti daného obchodního centra.

Abstract: The main aim of this bachelor's thesis is an analysis of competitiveness of a Czech shopping centre in Zlín and subsequent suggestion on maintaining or improving its position on the market. This thesis is divided into 2 sections. The first part is theoretical where terminology of competitiveness is explained in detail for example internal and external analysis, another related analysis to competitiveness or new marketing trends of shopping centres and marketing. The second part is practical where competitive analysis of shopping centre is made. Porter's five forces analysis, Benchmarking, PESTE analysis, IFE and EFE matrix and SWOT analysis are performed. A part of practical section is a questionnaire with more than 200 respondent's answers. Outcomes of analyses and qustionnaire create basis for recommendations and proposals for improving company's competitiveness.

Keywords: konkurence, konkurenceschopnost, analýza konkurence, marketingový mix, PESTE analýza, SWOT analýza, IFE matice, EFE matice, SPACE matice

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45523 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kameníková, Nikola. A Competitiveness Analysis of a Czech Shopping Centre. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 07:23, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz