Ruslan HLOVIAK

Diplomová práce

Nabývání státního občanství České republiky udělením a pozbývání státního občanství České republiky

Acquisition of the nationality of the Czech republic by naturalisation and loss of the nationality of the Czech republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza českých právních předpisů ohledně českého státního občanství. Hlavním cílem této diplomové práce je informování čtenáře této diplomové práce o obsahu českého státního občanství a o nabývání státního občanství udělením a jeho pozbývání. První kapitola se zabývá obsahem pojmu státního občanství, jeho definicí, prameny práva a základními právy a svobody ve vztahu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse Czech legislation regulating a Czech nationality. The main aim of this thesis is to inform a reader of this thesis about the concept of the Czech nationality and the acquisition by naturalization and loss of the nationality loss of the Czech republic. The first chapter is about the concept of the Czech nationality, the definition of nationality, sources of the relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Václav Henych

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLOVIAK, Ruslan. Nabývání státního občanství České republiky udělením a pozbývání státního občanství České republiky. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/