Bc. Tomáš Pospíšek

Diplomová práce

Moderní nástroje internetového marketingu v praxi Univerzity Karlovy

Modern instrument of internet marketing in activities of Charles University
Anotace:
Předmětem diplomové práce “Moderní nástroje internetového marketingu v praxi Univerzity Karlovy” je představení problematiky internetového marketingu a moderních propagačních nástrojů. V teoretické části práce jsou představeny pojmy internet, marketing, internetový marketing a nástroje internetového marketingu. V rámci aplikační části práce je proveden marketingový výzkum mezi cílovou skupinou Univerzity …více
Abstract:
The subject of the thesis “Modern instrument of internet marketing in activities of Charles University” is the introduction of the issues of internet marketing and modern promotional instrument. The theoretical part introduces the concept of internet, marketing, internet marketing and instruments of internet marketing. In the practical part of the thesis, there is a marketing research in the target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Nesejt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance