Theses 

Finanční gramotnost a spotřebitelský úvěr – Bc. Nikola Klepáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Klepáčková

Bakalářská práce

Finanční gramotnost a spotřebitelský úvěr

Financial literacy and consumer loan

Anotace: Předmětem bakalářské práce: „Finanční gramotnost a spotřebitelský úvěr“ je analýza finanční gramotnosti uživatelů spotřebitelských úvěrů v České republice vzhledem k úvěrovým indikátorům. V prvních kapitolách jsou definovány základní pojmy jako finanční gramotnost a její složky, následky finanční negramotnosti, ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr a jeho základní ukazatele a vymezeni jsou poskytovatelé spotřebitelských úvěrů. V další části následuje komparace bankovních a nebankovních poskytovatelů úvěrů vzhledem k ukazatelům úvěru s cílem identifikovat diverzitu či potenciální problémy u produktů na trhu. Následující kapitola se věnuje analýze finanční gramotnosti vzhledem k ukazatelům úvěrů dle výzkumu Ministerstva financí, nastíněno je vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a ekonomické zodpovědnosti v České republice. V závěru práce jsou formulovány doporučení a návrhy.

Abstract: The goal of the bachelor thesis: “Financial Literacy and Consumer Loan” is to analyze financial literacy of loan users regarding the main indicators of loans. In the first chapters, the main issues are defined – financial literacy and its elements, the consequences of the lack of financial literacy, consumer protection, consumer loan and its main indicators, loans´ providers. Next part discusses a comparison between the products of the bank and non-bank consumer loans´ providers in order to identify the diversity on the market as well as potential problems for consumers. The following chapter analyzes the financial literacy regarding credits´ indicators according to the research of Ministry of Finance followed by a financial literacy education in the Czech Republic. Suggestions and recommendations regarding the findings are proposed in the conclusion.

Klíčová slova: Finanční gramotnost, Spotřebitelský úvěr, Ochrana spotřebitele, Ukazatele spotřebitelského úvěru, Bankovní a nebankovní poskytovatelé úvěrů, Financial Literacy, Consumer Loan, Consumer Protection, Consumer Loan´s Indicators, Bank and Non-bank Loans´ Providers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 02:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz