Ing. Irena Vildová

Bakalářská práce

Sociální a ekonomická únosnost zadlužování domácností a související rizika

Social and economic indebtedness capacity of households and its related risks
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zadlužováním domácností a s tím souvisejících rizik. Teoretická část je zaměřena na úvěrovou politiku v ČR, zadluženost domácností a rizika dluhů. Praktická část analyzuje vývoj zadlužených domácností, nesplácení dluhů a doporučení řešení jak českým domácnostem pomoci s oddlužením. V poslední části mé bakalářské práce jsou znázorněny výsledky vlastního průzkumu prováděného …více
Abstract:
This bachelor work deals with household indebtedness and related risks. The theory part has been focused on credit policy within CR, household indebtedness and debit risks. The practice part analyzed trends of household indebtedness, repayments failures and recommendation to Czech household how to help with debt discharge. I allowed to attach results of proper survey performed by question forms at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Goldbergerová
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní