Bc. et Bc. Zuzana Rašková

Master's thesis

Čína a Světová banka

China and the World Bank
Abstract:
Předkládaná práce zkoumá vztah mezi Čínskou lidovou republikou a Světovou bankou a jejich představu o budoucnosti hospodářského rozvoje. První část práce je věnována analýze identity, zájmů a cílů Číny a Světové banky a druhá část se věnuje možnostem vzájemné spolupráce a ovlivnění obou aktérů a jejich působení v Africe. Práce využívá neoliberální institucionalismus jako teorii a analytický rámec. …more
Abstract:
The presented thesis examines relationship between the People´s Republic of China and the World Bank and ideas of both actors about the future economic development. The first part of the thesis is devoted to the analysis of the identity, interests and goals of China and World Bank and the second part deals with the possibilities of mutual cooperation and influence of both actors and their involvement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií