Mgr. Ing. Martin Černý

Bakalářská práce

Good governance a rozvoj demokracie podle neoliberálních teorií

Good governance and development of democracy according to neoliberal theories
Anotace:
Od poloviny 90. let začaly mezinárodní finanční instituce, zabývající se rozvojovou problematikou, uplatňovat přístup good governance. Cílem práce je zjistit, jak jsou tyto instituce schopny změnit vnitřní uspořádání státu. Toto proběhne na základě zjišťování efektu poskytnutých finančních prostředků na rozvoj Světovou bankou v rámci konceptu good governance na stav demokracie v dotčených zemích. Vliv …více
Abstract:
Since the mid-90s, development oriented international financial institutions started to apply the good governance approach. This thesis aims to discover how are these institutions able to change inner organization of states. This will be done by identifying effects of development aid provided by World Bank, while applying good governance standards, to the evolution of democracy in development countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií