Bc. Vojtěch Vítek

Diplomová práce

Využití nástrojů ADONIS a ADOit při optimalizaci infrastruktury IT

ADONIS and ADOit Tools Using in IT Infrastructure Optimization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací infrastruktury informačních technologií podniku s využitím softwarových nástrojů ADONIS a ADOit. Postup optimalizace je v příkladech spojen s aplikací metodiky návrhu a správy podnikové architektury The Open Group TOGAF verze 9.1, publikované v USA v roce 2011. Samotné modely jsou pak vytvořeny v produktech ADONIS:CE 2.0 a Standalone edici ADOit Professional …více
Abstract:
This final project deals with the optimization of enterprise IT infrastructure using software tools AONIS and ADOit. Optimization procedure is in examples associated with application of enterprise architecture design and management methodologies The Open Group TOGAF Version 9.1, published in the U.S. in 2011. Presented models are created by the 2.0 version of ADONIS:CE product and by the 3.0 version …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lubomír Jankových, CSc.
  • Oponent: Ing. Lubomír Lukáč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS