Bc. Lubomír Havíř

Bakalářská práce

Rámec TOGAF pro návrh architektur IT systémů  a jeho využití

TOGAF framework for the design of IT system architectures and its use
Anotace:
Obsahem této práce je rámec TOGAF pro architekturu podnikových systémů a jeho použití v případové studii návrhu projektu v konkrétní organizaci (formou vzorového projektu pro edukační účely). V teoretické části práce, po definování pojmů z předmětné oblasti, je provedena také analýza využití rámce TOGAF v podmínkách českého veřejného sektoru.
Abstract:
The content of this work is the TOGAF framework for enterprise system architecture and its use in a case study of project design in a particular organization (in the form of a sample project for educational purposes). Within the theoretical part of the work, after defining the terms from the subject area, an analysis of the use of the TOGAF framework in the conditions of the Czech public sector is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Křápek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.