Bc. Darya Blinova

Bakalářská práce

Interní audit v bankovnictví

Internal audit in banking
Anotace:
Podstatou této bakalářské práce je analýza efektivnosti interního auditu při jeho praktické činnosti: na jaké úrovni se v současnosti nachází vnitřní bankovní audit a jak efektivně plní svou úlohu. Zabývá se také, jak banky dodržují vyhlášku ČNB a směrnice Basilejského výboru pro bankovní dohled. Teoretická část vysvětluje pojmy související s tématem, především se zaměřuje na specifikace vnitřního …více
Abstract:
The subject of the thesis is to analyze the efficiency of internal audit in practice: to find out the present level of internal audit in banks and to determine its role. It also describes how banks comply the Czech National Bank’s ordinance and guidelines of the Basel Committee on Banking Supervision. Theoretical part defines the aspects relating to the topic and focuses mainly on the specifics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní