Bc. Marek Skalka

Bakalářská práce

Průtočný enzymový biosensor

Flow-through enzyme biosensor
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce jsou popsány základní informace o biosenzorech a způsobu imobilizace enzymu. Dále je krátce pojednáno o jednotlivých enzymech a analytech, se kterými se pracuje v experimentální části. Součástí teoretické části je také přehled nových trendů v oblasti biosenzorů za posledních pět let. Experimentální část se zabývá vývojem čtyřkanálového biosenzoru s imobilizovanými …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis provides general information on biosensors and various means of enzyme immobilization. Particular enzymes and analytes, which are utilized in the experimental part, are briefly introduced. Additionally, an overview of new trends in the field of biosensors for the last five years is provided. The experimental part focuses on deployment of a four-channel biosensor with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie