Bc. Martin Pihar

Diplomová práce

Dvoukanálový enzymový biosensor pro metabolity ve slinách

Dual-channel enzyme biosensor for salivary metobolites
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá neinvazivním stanovením glukosy a laktátu ve slinách. Za tímto účelem byly sestrojeny dvoukanálové biosensory s imobilizovanými enzymy glukosaoxidasou a laktátoxidasou. Při měření byla použita metoda amperometrie. Pro snadné nanášení vzorku byla dvěma různými metodami 3D tisku vytvořena průtočná cela. Teoretická část se zabývá charakteristikou biosensorů, použitými enzymy …více
Abstract:
This thesis deals with non-invasive determination of glucose and lactate in saliva. For this purpose dual-channel biosensors with immobilized enzymes glucose oxidase and lactate oxidase were constructed. Chronoamperometry was used as measuring method. In order to easily add samples, two different methods of 3D printing were used to create a flow-through cell. Theoretical part is focused on biosensors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta