Mgr. Kateřina Zajíčková

Master's thesis

Pracovní motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci

Work motivation of employees in a chosen organisation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá pracovní motivací zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují pracovní motivaci podle mínění zaměstnanců vybrané organizace. Problematika motivace a teorií motivace a faktory, které mohou pracovní motivaci ovlivňovat, jsou představeny v úvodu práce. Následně práce předkládá výsledky provedeného kvantitativního výzkumného šetření, …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the work motivation of employees in a chosen organisation. The aim of the thesis is to determine which factors affect work motivation in opinion of the chosen organisation’s employees. The matter of work motivation and theories of motivation and factors that may affect work motivation are presented in the beginning of the thesis. Subsequently, the thesis presents the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií