Mgr. Kateřina Zajíčková

Diplomová práce

Pracovní motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci

Work motivation of employees in a chosen organisation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá pracovní motivací zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují pracovní motivaci podle mínění zaměstnanců vybrané organizace. Problematika motivace a teorií motivace a faktory, které mohou pracovní motivaci ovlivňovat, jsou představeny v úvodu práce. Následně práce předkládá výsledky provedeného kvantitativního výzkumného šetření, …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the work motivation of employees in a chosen organisation. The aim of the thesis is to determine which factors affect work motivation in opinion of the chosen organisation’s employees. The matter of work motivation and theories of motivation and factors that may affect work motivation are presented in the beginning of the thesis. Subsequently, the thesis presents the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií