Bc. Ladislav Kala

Master's thesis

Finanční plán a finanční analýza zvoleného podniku

Financial plan and financial analysis of a selected company
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou finančního plánování a finanční analýzy a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Jsem přesvědčen, že aplikace finanční analýzy a finančního plánování a jejich neustálé zdokonalování jsou velmi podstatné pro úspěšné fungování prakticky každého podniku a to je také hlavním důvodem, proč by tato práce měla být sepsána. Hlavním cílem práce je …more
Abstract:
My thesis deals with the issue of financial planning and financial analysis from both theoretical and practical perspective. I am convinced that the application of financial analysis and financial planning and their continuous improvement are very important for the success of nearly every company and this is also the main reason why this work should be written. The main goal of my thesis is to prepare …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Josef Šiman
  • Reader: Ing. Petr Petera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní