Theses 

Finanční plán a finanční analýza zvoleného podniku – Bc. Ladislav Kala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ladislav Kala

Diplomová práce

Finanční plán a finanční analýza zvoleného podniku

Financial plan and financial analysis of a selected company

Anotace: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou finančního plánování a finanční analýzy a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Jsem přesvědčen, že aplikace finanční analýzy a finančního plánování a jejich neustálé zdokonalování jsou velmi podstatné pro úspěšné fungování prakticky každého podniku a to je také hlavním důvodem, proč by tato práce měla být sepsána. Hlavním cílem práce je vypracování finanční analýzy zvoleného podniku od roku 2008 do roku 2010 a využití získaných výsledků k vytvoření finančního plánu, na který je rovněž uplatněna finanční analýza. Za účelem dosažení uvedeného cíle jsem nejprve provedl rešerši relevantní literatury, komparoval jednotlivé názory a pokusil se vybrat poznatky potřebné pro aplikační část. V aplikační části jsem využil standardních metod finanční analýzy k vyhodnocení finančního zdraví podniku a následně metod finančního plánování založených na rozdělení nákladů na variabilní a fixní k naplánování dalšího vývoje podniku.

Abstract: My thesis deals with the issue of financial planning and financial analysis from both theoretical and practical perspective. I am convinced that the application of financial analysis and financial planning and their continuous improvement are very important for the success of nearly every company and this is also the main reason why this work should be written. The main goal of my thesis is to prepare a financial analysis of the selected company covering years from 2008 to 2010 and to use the obtained results for preparation of financial plan of this company, which is subsequently also put to the test of financial analysis. To achieve this objective, I conducted a research of relevant literature, compared different opinions and tried to select information useful for the application part of my thesis. In the application part I used the standard methods of financial analysis to evaluate the financial health of selected company and financial planning methods based on differentiation of variable and fixed costs to plan further development of the company.

Klíčová slova: finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, paralelní soustavy ukazatelů, pyramidové soustavy ukazatelů, bankrotní a bonitní modely, finanční plánování, výnosy, variabilní náklady, fixní náklady, celkové náklady, aktiva, pasiva, peněžní toky

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Josef Šiman
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:33, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz