Bc. Lucie Hájková

Bakalářská práce

Německy mluvící klientela v ubytovacích zařízeních v Liberci

The German speaking clientele in accommodation establishments in Liberec
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá německy mluvící klientelou v ubytovacích zařízeních v Liberci. Zkoumá, zda dochází k nárůstu či poklesu německých turistů ve vybraných ubytovacích zařízeních a dále důvody nárůstu nebo poklesu. V teoreticko-metodologické části je popsána historie města Liberec. Dále se zabývá pojmem ubytovací zařízení, jeho klasifikací a kategorizací. V závěru teoretické části je vysvětlen …více
Abstract:
This thesis deals with German-speaking clientele in the hotels of Liberec. It will be investigated whether there is an increase or decrease of German tourists in the selected accommodation establishments and the reasons for these two indicators. The history of the city of Liberec will be described in the theoretical section. Further we will show the concept of accommodation, its classification and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Eva Ottová
  • Oponent: Mgr. Libuše Fojtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví