Mgr. Michal Theuer, Ph.D.

Doctoral thesis

Mathematical models in epidemiology / Consistency of reproduction and transmission in dynamical models of infectious diseases

Mathematical models in epidemiology / Consistency of reproduction and transmission in dynamical models of infectious diseases
Abstract:
V této disertační práci využívám matematických modelů ke studiu dynamiky pohlavně přenosných nemocí u zvířat. Ve zvířecích populacích jsou páření a reprodukce často spjaty a páření tak zprostředkovává jak přenos infekce, tak i reprodukci hostitele. Proto uvažuji konzistenci těchto dvou procesů a modeluji přenos a reprodukci na společném základě. První část této disertační práce zahrnuje úvod, popis …more
Abstract:
In this thesis, I use mathematical models to study dynamics of sexually transmitted infections in animals. In animal populations, mating and reproduction are often coupled and mating then mediates both infection transmission and host reproduction. Therefore, I account for consistency of these two processes and model transmission and reproduction on a common basis. The first part of this thesis includes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
  • Reader: prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc., Dr. Alex Best

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta