Bc. Radek Hloušek

Bakalářská práce

Finanční kontrola z pohledu organizační složky státu

Financial supervision from perspective of the state administration sector
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá právní úpravou finanční kontroly ve veřejné správě a to především na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Teoretická část se věnuje přípravě kontrolní činnosti, kontrolním postupům, výkonu veřejnosprávní kontroly a dále se zaměřuje na hospodaření organizační složky státu s prostředky státního rozpočtu, hospodaření organizační …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the rules of financial control in public administration and especially on the basis of Act No. 320/2001 Coll., On financial control in public administration, as amended. The theoretical part is devoted to preparing the control, inspection procedures, exercise public control and focuses on the management of organizational units of the state of the state budget, management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tomáš Hulkó, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta