Bc. Šárka Hynková

Bakalářská práce

Systém hodnocení pracovníků

Evaluation system of staff
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na systém hodnocení pracovníků v konkrétním podniku. Cílem práce je na základě provedené analýzy zhodnotit systém hodnocení pracovníků MěÚ v Benešově a dle zjištěných nedostatků navrhnout vhodná řešení, která by mohla vést ke zlepšení hodnocení pracovníků. V první části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají oblasti hodnocení pracovníků …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the system of employee evaluation in a particular company. The aim of the thesis is to evaluate the evaluation system of the employees of the Municipal Office in Benešov based on the performed analysis and to propose suitable solutions according to the identified shortcomings that could lead to the improvement of the staff evaluation. In the first part of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D. MBA
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance