Ing. Mária Stahovcová

Master's thesis

Inovační politika na Slovensku

Innovation policy in the Slovakia
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Innovation policy in Slovakia” is an analysis of present supportive system for innovations in Slovakia. This paper explains and familiarizes us with innovations, its significance in economy, types of innovations and the process of its diffusion. The study illustrates the innovation performance of Slovakia according to various national and European evaluation tools …more
Abstract:
Obsahom diplomovej práce „Inovačná politika na Slovensku“ je analýza súčasnej podpory inovácií na Slovensku. Práca vysvetľuje a približuje pojem inovácie, ich význam pre hospodárstvo, jednotlivé typy inovácií a proces ich šírenia v ekonomike. Zobrazuje inovačnú výkonnosť Slovenskej republiky podľa rôznych národných aj európskych nástrojov hodnotenia. Predstavuje strategické dokumenty a organizácie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta