Theses 

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises – Bc. Jan Syrinek, BSBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Syrinek, BSBA

Bakalářská práce

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza vybraného malého podniku a zvážit možného zahrnutí používání sociálních sítí do aktuálního marketingového mixu. V teoretické části práce jsem se uvedl poznatky ze zkoumání oblastí malých a středních podniků, marketingové komunikace a sociálních sítí. Analytická část poskytuje přehled výstupů z rozhovorů se zaměstnanci společnosti a zákaznického a veřejného dotazníku. Z výstupů je patrné, že obě skupiny (zákazníci a široká veřejnost) aktivně používají sociální sítě, jak pro sociální, tak pro obchodní účely. Následná doporučení berou ohled na zavedené internetové marketingové nástroje podniku ve snaze na tyto nástroje stavět a dosáhnout kýžených cílů, tj. dosah na více potenciálních zákazníků a zvýšení úrovně komunikace se zákazníky.

Abstract: The primary objective of this thesis is to analyze a specific small business and determine its potential to implement social media tools into their current marketing mix. The theoretical review provides information, based on research, about small and medium-sized enterprises, marketing communication, and social networks. The analytical part contains an overview of interviews and surveys conducted with customers, as well as the general public. The results demonstrate the majority of respondents from both groups actively use social media, both for business and personal activities. Recommendations on creating a social media marketing strategy take the company's current online marketing tools into consideration and build on these tools in an effort to help the company accomplish its primary goals of reaching more customers and prospects, as well as increasing the level of communication with them. The bi-product of this campaign is that the company would gain a competitive advantage over its closest competitors that have yet to begin taking advantage of the fruits of social media tools in combination with small business.

Keywords: E-shop, malý a střední podnik, marketing, marketingová komunikace, nábytkové hrany, sociální sítě, E-Commerce, furniture profiles, marketing communications, small and medium-sized enterprise, SME, social media

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:04, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz