Bc. Kateřina Vítů

Bachelor's thesis

Komunikační dovednosti žáků s PAS

Communication skills of pupils with ASD
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá komunikačními dovednostmi žáků s poruchou autistického spektra. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, z nichž první pojednává o poruchách autistického spektra, etiologii, klasifikaci, symptomatologii a diagnostice těchto poruch. Druhá kapitola se věnuje komunikační schopnosti, projevům v komunikaci u žáků s PAS a možnostech …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the communication skills for children with autism spectrum disorders.The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part is divided into two chapters, the first describes the autism spektrum disorders, etiology, classification, symptoms and diagnosis of these disorders.The second chapter deals with the communication ability, the communication of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Odehnalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta