Kristýna Kasalová

Bakalářská práce

Palladium a platina a jejich význam pro průmysl a investice

Palladium and platinum and their importance for industry and investment
Anotace:
Tato práce se zabývá uplatněním palladia a platiny v průmyslu a investičním prostředí za použití metod analýzy a komparace. Důraz je kladen hlavně na palladium a platinu v reálné podobě. Jsou zde analyzovány investice z pohledu výnosu, rizika, likvidity, dostupnosti a daňového zatížení.
Abstract:
This Bachleor Thesis is dedicated to an application of palladium and platinum into investments and industry by analyzing and collating techniques. It is focused mainly on the pure form of palladium and platinum. The investments are analyzed by the range of profitability, risk, liquidity, availability and tax liability.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kasalová, Kristýna. Palladium a platina a jejich význam pro průmysl a investice. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků

Práce na příbuzné téma