Kateřina Rolínová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní pankreatitidou

Nursing Process for a Patient with Acute Pancreatitis
Anotace:
Téma bakalářské práce je zaměřeno na ošetřovatelský proces u pacientky s akutní pankreatitidou. Toto téma je velice aktuální a je často řešeno z důvodu zvýšené konzumace alkoholu a tučných jídel u mladých lidí. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabýváme stručným popisem anatomie a fyziologie slinivky břišní, dále charakterizuji akutní zánětlivé a chronické onemocnění …více
Abstract:
The topic is focused on the nursing process in a patient with acute pancreatitis. This is a very topical subject and is often addressed because of the increased consumption of alcohol and fatty foods by young people. This bachelor thesis is divided into two parts. In the theoretical part we deal with a brief description of the anatomy and physiology of the pancreas, further we characterize acute inflammatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická