Tomáš Brunát

Bakalářská práce

Design processes for electronic books

Návrh procesů pro elektronické knihy
Anotace:
Práce se zabývá problematikou modelování podnikových procesů se zaměřením na jejich návrh, konkrétně o procesy v oblasti vydávání elektronických knih. Cílem práce je aplikace metodiky modelování na vybrané podnikové procesy v nakladatelství Grada Publishing, a.s. Teoretická část je zaměřena na popis procesů, procesní řízení, optimalizace a standardy pro modelování podnikových procesů. V praktické části …více
Abstract:
The thesis is engaged in the modeling of business processes, focusing on their design development, namely processes related to publishing electronic books. The main goal of the thesis is application of the EPC process modeling method for selected processes in a particular company Grada Publishing, a.s. The theoretical part is focused on process description, optimization, management and process modeling …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Zora Říhová
  • Oponent: Kateřina Drongová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34638