Bc. Petr Pliska

Bakalářská práce

Metody detekce meziproduktů replikace a rekombinace DNA

Methods for the detection of DNA replication and recombination intermediates
Anotace:
Replikace je zahájena v místě replikačního počátku a při postupu replikačních proteinů vzniká struktura označovaná jako replikační vidlice. V repetitivních oblastech byly identifikovány pozice blokující postup replikační vidlice, což může v důsledku vést ke vzniku dvouřetězcových zlomů. Jedním z možných mechanismů opravy může být intrachromozomální rekombinace za vzniku extrachromozomálních kruhových …více
Abstract:
Replication is initiated at the replication origin and the progress of the replication protein machinery creates a structure called the replication fork. Regions stalling the replication fork (replication fork barriers) were identified in the repetitive sequences, which are prone to the formation of double stranded breaks. One of the possible outcomes of repair may be intrachromosomal recombination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Iva Mozgová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie