Bc. Radovan Rosický

Bakalářská práce

Život mezi auty - soubor publicistických reportáží pro časopis Automobil revue

Living between cars – set of reportages for Automobil revue magazine
Anotace:
Tato bakalářská práce Život mezi auty - soubor publicistických reportáží pro časopis Automobil revue se zabývá tvorbou reportáží z motoristického prostředí. Úvodní teoretická část má za úkol seznámit s žánrem reportáž a s teorií žánru feature, jehož prvky se v reportážích v cílovém médiu objevují. Na teoretickou část navazuje část metodologická popisující metody žurnalistické tvorby. Z poznatků teoretické …více
Abstract:
This Bachelor thesis Living between cars - a set of reportages for Automobile revue magazine deals with the creation of reports from automotive scene. The theoretical part is to introduce the genre of a specific medium, on which the methodological part follows. It describes methods of journalistic creation. This knowledge is going to be used in the empirical part. Based on interview with current chief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií