Jana Ondráčková

Bakalářská práce

Vliv edukace zdravotnických pracovníků na dodržování zdraví-prospěšných zásad u ICHS

Influence of education health service workers and observance health beneficial principles at CHD
Anotace:
Hlavní cíl: Zjistit do jaké míry respondenti s ICHS dodržují zásady zdravé životostprávy. Jak respondenti změnili svůj životní styl po vzniku onemocnění.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.