Bc. Radka Šandová

Master's thesis

Obraz soužití Romů a majority na území České republiky pohledem několika příslušníků romského etnika

Picture Coexistence of Romanies and Majority in the Czech Republic View of Several Members of the Roma Ethnic Group
Abstract:
Práce se zaměřuje na vztahy majority a romského etnika, a to z pohledu několika jeho příslušníků. První část je věnována historii Romů. Dějiny romského etnika jsou popisovány od dob, kdy lze spolehlivě doložit přítomnost Romů na našem území, až po současnost. Druhá část sleduje vybrané oblasti v životě Romů, na kterých lze nejlépe demonstrovat vztah s majoritou. Právě zde je ponechán prostor několika …more
Abstract:
Diploma thesis focused on relationship between majority and Romanies's ethnicity from the view of the Romanies respondents. First part is about history of Romanies. The history od Romanies is described from the time, that we can truly evidence that Romanies was on our area, till now. Second part describes selected parts of their life where we clearly see their relationship with majority. In this chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jana Poláková, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jana Pospíšilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta