Štěpán Bartyzal

Bakalářská práce

Postoj české společnosti k institutu pěstounské péče.

Attitudes of Czech Society to Foster Care
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pěstounské péče, konkrétněji postojem české veřejnosti k ní. Teoretická část obsahuje celkem 3 kapitoly. První kapitola se zaměřuje všeobecně na náhradní rodinnou péči, popisuje vývoj tohoto institutu od starověkého Řecka a Říma až po současnost, dále představuje formy náhradní rodinné péče, jako je opatrovnictví, osvojení (adopci), pěstounství, poručenství …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of foster care, more specifically the attitude of the Czech society towards it. The theoretical part consists of 3 chapters. The first chapter focuses on the alternative family care, describes the development of this institute from ancient Greece to the present, and introduces the forms of alternative family care such as guardianship, adoption, foster care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartyzal, Štěpán. Postoj české společnosti k institutu pěstounské péče.. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe