Bc. Zlatica Konôpková

Diplomová práce

Deterministické modely v makroekonomii

Deterministic models in macroeconomics
Abstract:
This thesis focuses on options of continuous deterministic modeling of inflation and investment. The first part introduces the necessary theory of differential equations, optimal control theory and economic theory of money, inflation and investment. The remaining chapters gradually introduce neoclassical models associated with James Tobin. There are always specified assumptions, the derivation and …více
Abstract:
Tato práce se zaoberá možnostmi spojitého deterministického modelování inflace a investic. První část uvádí potřebnou teorii z oblasti diferenciálních rovnic, teorie optimálního řízení a ekonomické teorie peněz, inflace a investic. Zbývající kapitoly postupně rozebírají neoklasické modely spojené s Jamesem Tobinem. Uvádíme jejich předpoklady, odvození a případné modifikace. Zaměříme se na stabilitu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Aplikovaná matematika pro víceoborové studium