Radka ŠIMSOVÁ

Bakalářská práce

Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - důsledky změny volebního dělitele ve vybraném volebním obvodě ČR

The electoral systém in the Chamber of Deputies of the Czech Parliament - the impact of changes to the electoral diviser selected constituency CR The electoral system in the Chamber of Deputies of the Czech Parliament - the impact of changes to the electoral divisor selected constituency ČR The electoral system in the Chamber of Deputies of the Czech Parliament - the impact of changes to the electoral divisor selected constituency CR
Anotace:
Bakalářská práce se v úvodní části zabývá základní definicí volebního systému a základním dělením a klasifikací volebních systémů s důrazem na poměrný volební systém. V druhé části je zmapován vývoj volebních systémů od první republiky až po současnost. V poslední části probíhá analýza vlivu změny jedné proměnné volebního systému při zachování ostatních proměnných ve vybraném volebním obvodu.
Abstract:
Bachelor's thesis in the first part deals with the basic definition of the electoral system and basic division and classification of electoral systems with emphasis on the proportional electoral system. The second part is mapped development of electoral systems from the First Republic to the present. In the last part is under way the analysis of the effect of a change in one variable electoral system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
Zveřejnit od: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petr Lazar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMSOVÁ, Radka. Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - důsledky změny volebního dělitele ve vybraném volebním obvodě ČR. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 6. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gv2u9c gv2u9c/2
8. 7. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
8. 7. 2015
Bulánová, L.
9. 7. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.