Bc. Lenka Petrová

Diplomová práce

Volební systém do PSP ČR, jeho vývoj, současnost a možnosti volební reformy pomocí volebního inženýrství

Electoral system in the House of Representatives of the Czech republic, its development, current state and possibilities of electoral reform with the use of electoral engineering
Anotace:
Ústředním tématem předkládané diplomové práce je problematika volebních systémů, konkrétně volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlavní pozornost je přitom věnována možnosti jeho volební reformy. Cílem práce je poskytnout následně odpověď na otázku, zda stávající volební systém pro volby do PSP ČR vytváří v České republice vhodné podmínky pro koaliční vládnutí a pokud ne, pokusit …více
Abstract:
The presented thesis deals with problem of electoral systems, particularly electoral system to the Chamber of Deputies of the Czech Republic. Main attention is devoted to its possible electoral reform. Subsequently, the thesis aims at the answer to the question whether the current electoral system of election to the Chamber of Deputies of the Czech republic fits conditions for coalition governance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní