Mgr. Michal GRÉČ

Bakalářská práce

Bioinformatika

Bioinformatics
Anotace:
Tato práce čtenáře uvede do základních principů a pojmů bioinformatiky. Kapitoly 1-4 jsou věnovány bioinformatice jako takové, to znamená otázkám jak se pracuje s daty, jaké jsou formáty dat, kde najdeme informace o sekvencích na internetu a jak se posuzuje podobnost sekvencí. Kapitoly 5-7 nám nastiňují problematiku využití nejpoužívanějších algoritmů převzatých z bioinformatiky(FASTA a BLAST), které …více
Abstract:
The main part of this bachelor thesis documents the philosophy and terms from bioinformatics. The first chapters (1-4) are dedicated to bioinformatics as a whole, i.e. to questions such as data processing, data formats, sequence information sources on the internet and how to qualify similarity of sequences. Chapters 5-7 provide an overview of using the most widely used bioinformatics algorithms (FASTA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2009
Zveřejnit od: 7. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRÉČ, Michal. Bioinformatika. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika