Mgr. Monika Jarchovská

Diplomová práce

"Mé dítě bere drogy":Narativní analýza příběhů matek dětí závislých na drogách

"My child takes drugs":Narrative analysis of stories of mothers with drug addicted children
Anotace:
Práce se zaměřuje na téma prožitků matek dětí závislých na drogách. V teoretické části se autorka zabývá rizikovým chováním adolescentů a jeho přechodem v drogovou závislost, ve stěžejní kapitole této části rozebírá téma drogové závislosti v rodinném kontextu. Ve výzkumné části se věnuje narativní analýze šesti příběhů matek závislých dětí. Analýza probíhá na třech úrovních: ve fázi „prvního čtení …více
Abstract:
This thesis focuses on the theme of experience of mothers, whose children have got problems with drug addiction. In the theoretical part, the author deals with the topic of risk behavior of adolescents and the transition to drug addiction, which is further described in detail. The key chapter in this part is the one dealing with the theme of drugs in a family. In the empirical part, the author focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií